smog w europie

Pomimo powolnej poprawy, zanieczyszczenie powietrza w niektórych obszarach Europy nadal przekracza normy WHO. Najgorsza sytuacja w obrębie UE jest w Bułgarii, Polsce, a następnie we Włoszech i w Czechach.

Smog unoszący się w powietrzu jest przyczyną wielu chorób, drażni drogi oddechowe i spojówki oczu, może powodować alergie, a nawet wpływać na częstotliwość zgonów.

Bardzo dużą rolę w powstawaniu smogu (głównie tzw. smogu fotochemicznego) odgrywa transport drogowy.

Spaliny samochodowe wchodząc w reakcję ze światłem słonecznym tworzą trujące substancje. W powietrzu zanieczyszczonym smogiem jest bardzo wiele składników o wysokim potencjale drażniącym.

Taki smog utrzymuje się przez cały rok- nie tylko zimą!

Coraz więcej ludzi decyduje się na ochronę przed smogiem.

Korzystając z masek ochronnych oraz masek z filtrem nie osłonimy jednak oczu przed szkodliwym wpływem smogu a rogówka i spojówka oka są niezwykle narażone na wpływ czynników zewnętrznych.

o produkcie

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich kłopoty z oczami mogą być wywołane smogiem. Pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie oczu, nadmierne przesuszenie lub łzawienie oczu czy reakcje alergiczne to niektóre z objawów.

Mieszkańcy miast i terenów przez które przebiegają ruchliwe szlaki komunikacyjne są narażeni na drażniące substancje pochodzące ze spalin przez cały rok.

to kompleksowa odpowiedź na problemy oczu związane ze smogiem.

Krople wypłukują szkodliwe pyły z powierzchni oka. Wpływają na przywrócenie prawidłowego pH (kontakt z kwaśnym smogiem może powodować szczypanie oczu).

Więcej informacji o produkcie, środki ostrożności, skład i sposób użycia znajdziesz w ulotce.

  • Łagodzą podrażnienia

  • działają kojąco

  • zmniejszają łzawienie

  • redukują pieczenie

dla pacjenta

Składniki kropli chronią powierzchnię oka przed czynnikami zewnętrznymi.

Można je aplikować nawet kilka razy dziennie podając 1-2 krople do każdego oka.

Wskazania:
• W przypadku podrażnienia oczu
• PREWENCYJNIE: PO ZAKOŃCZENIU DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI NA SMOG NP. PO SPACERACH.

Kropli można również używać w przypadku narażenia na inne czynniki szkodliwe takie jak: wiatr, suche powietrze, dym, kurz, słona woda, długotrwała praca przy komputerze.

O nas - marka farmaceutów

Jesteśmy farmaceutami i na co dzień spotykamy się z ludźmi, którzy mają coraz więcej kłopotów z oczami i ze wzrokiem.

Mówiąc o smogu często zapominamy o jego szkodliwym wpływie na oczy dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę pacjentów na ten problem.

W naszym produkcie stawiamy na jakość. Wytwarzamy go w oparciu o najwyższe standardy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Uprzejmie informujemy, że jeżeli Pan / Pani wyśle do nas e-maila na powyższy adres i przekaże nam swoje dane osobowe, ich administratorem będzie Naturals Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 198, 93-317 Łódź. Przesłanie wiadomości na podany adres e-mail będzie rozumiane jako zgoda na przetwarzanie podanych w niej danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie/opinię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (w szczególności w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami). Odbiorcami przetwarzanych przez Naturals danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Naturals oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Naturals. Dane osobowe podane w wiadomości będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne. 
W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do przekazanych nam danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody lub realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: biuro@antismogdrops.com. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).